Iespējas un funkcionalitāte

Drošs un likumdošanai atbilstošs lietvedības procesu atbalsts *

  • ELDIS atbilst Latvijas Republikas likumdošanai un Eiropas Savienības rekomendētajām MoReq2 prasībām attiecībā uz dokumentu apriti un atbalsta drošu elektronisko parakstu.
  • Dokumentu nodošana Latvijas valsts arhīvam.
  • Sistēma nodrošina vairāku līmeņu informācijas aizsardzību atkarībā no lietotāju piekļuves tiesībām, tai skaitā klasificētas informācijas uzturēšanu.


* – ELDIS dokumentu pārvaldības sistēma ir būvēta, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu pārvaldību, to nodošanu Latvijas Valsts arhīvam un drošu elektronisko parakstu:

ELDIS atbalsta drošu elektronisko parakstu
https://www.eparaksts.lv/lv/