Iespējas un funkcionalitāte

Elastīga darba plūsmas pārvaldība

  • Pārredzama un viegli pārvaldāma dokumentu darba plūsma. Ar dokumentiem var strādāt secīgi vai paralēli, saskaņā ar uzņēmuma kvalitātes procesiem.
  • Katrā dokumenta apstrādes solī notiek automātiska veikto aktivitāšu ar dokumentu fiksēšana. Lietotāju darbības ar dokumentiem ir viegli atsekojamas.
  • Iespējams brīvi definēt darba uzdevumus, kas saistīti ar konkrētā dokumenta dzīves ciklu. Sistēma palīdz kontrolēt izpildes termiņus katram darba uzdevumam.
  • Iespējams veidot lietotāju grupas, kur katrai ir definēts atbildības un tiesību loks. Iespējams definēt nosacījumus automātiskai dokumenta statusa maiņai.