Iespējas un funkcionalitāte

Personalizēta darba virsma – KABINETS

  • Individualizēta darba virsma dažādām lietotāju grupām.
  • Lietotājs pats var ērti pielāgot savu darba virsmu, atbilstoši savu tiešo darba funkciju veikšanai. Iespējas pielāgot darba virsmu ir atbilstošas katra lietotāja pieejas tiesībām sistēmā.
  • Darba virsmas izstrādē īpaša vērība pievērsta tās ergonomiskuma un lietojamībai.