Iespējas un funkcionalitāte

Klienta iespējas un saziņa

Klientam ir iespēja līdzsekot sava darījuma statusam (Web saskarne). Klienta darījumu vēstures atainošana. Maksājumu grafiku un rēķinu apmaksas informācija. Klienta… Vairāk »

Datu analīze un pārdošanas prognozes

Klientu segmenta interešu identifikācija. Produktu un pakalpojumu pārdošanas apjomu plānošana. Pārdošanas plāns un fakts dažādos laika griezumos (mēnesis, ceturksnis, gads)…. Vairāk »

Operatīvā pārdošanas vadība

Pārdošanas apjomu plānošana pa produktiem, klientu segmentiem vai to grupām. Pārdošanas plāna piesaiste pārdošanas speciālistiem. Pārdošanas rezultātu dinamiska analīze: pa… Vairāk »

Aktivitātes ar klientiem

Dažādu aktivitāšu plānošana (zvani, sapulces, klātienes tikšanās u.c.). Aktivitāšu rezultātu informācijas uzturēšana. Aktivitāšu sasaiste ar individuālo kalendāru. Struktūrvienības kalendāra uzturēšana,… Vairāk »

Darījumu dokumentācija un līgumu reģistrs

Darījumu dokumentācijas uzturēšana (piedāvājumi, informācija,līguma projekti u.c.). Darījuma dokumentu parakstīšanas iespēja ar elektronisko parakstu. Darījumu informācijas sasaiste ar grāmatvedības sistēmu… Vairāk »

Mārketinga un kampaņu vadība

Mārketinga kampaņas mērķis, apraksts un darba uzdevumi. Mārketinga kampaņu plānošana, vadība un rezultātu atsekošana. Mārketinga budžeta pārvaldība. Komunikācijas aktivitāšu vadība… Vairāk »

Pārdošanas procesa pārraudzība

Pārdošanas procesa pārraudzība no klienta intereses līdz noslēgtam darījumam. Plašas klientu segmentācijas iespējas. Individualizētu piedāvājumu sagatavošana atbilstoši klienta grupai, dažādu… Vairāk »

Produkti un pakalpojumi

Uzņēmuma produktu un pakalpojumu kataloga uzturēšana: Produkta vai pakalpojuma nosaukums, apraksts, Cena (iespējams norādīt diapazonu vai atlaides limitus), Pakalpojuma sniegšanas… Vairāk »

Klientu informācija

Kontaktinformācija: Juridiskās personas kontakti – nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, bankas norēķinu konti, u.c.,; Uzņēmumu vadības un/vai pārstāvošu amatpersonu informācija;… Vairāk »