Iespējas un funkcionalitāte

Mārketinga un kampaņu vadība

 • Mārketinga kampaņas mērķis, apraksts un darba uzdevumi.
 • Mārketinga kampaņu plānošana, vadība un rezultātu atsekošana.
 • Mārketinga budžeta pārvaldība.
 • Komunikācijas aktivitāšu vadība mārketinga kampaņas ietvaros.
 • Plaša kampaņas rezultātu analīze un efektivitātes novērtējums.
 • Virtuālo aptauju veidošana:
  • Anketu un aptauju izveide (neierobežota jautājumu un atbilžu kombinācija; katram jautājumam var piekārtot atbilžu variantus);
  • Iespēja izveidot definētus tematiskos blokus, katrā blokā var tikt iekļauti vairāki jautājumi. Vienā aptaujā var tikt iekļauti vairāki tematiskie bloki;
  • Anketēšanas rezultātu apkopošana ar iespēju pievienot komentārus.