Iespējas un funkcionalitāte

Darbinieku self-service (pašapkalpošanās)

Ērtas darbinieku pašapkalpošanās iespējas, to skaitā personiskās informācijas atjaunošana un pārskats. Darbiniekiem ir iespēja pieteikt atvaļinājumus, veidot dažādus iesniegumus un… Vairāk »

Plašas analīzes iespējas

Datu analīzes mehānisms un datu atlases kritēriju dinamiska izvēle. Ērti lietojams atskaišu modulis ļauj izveidot daudzveidīgas atskaites, nodrošinot iespēju iegūt… Vairāk »

Efektīva personāla pārvaldība

Darbinieku un struktūrvienību informācijas katalogs. Atvaļinājumu un darba laika uzskaite. Darbinieku snieguma novērtēšana. Darbinieku medicīnisko apskašu kontrole. Atbalsts personāla lietvedības… Vairāk »

Personāla atlase

Informācija par kandidātu: CV, motivācijas vēstule, rekomendācijas. Informācija par interviju procesu: laiks, dalībnieki, pieraksti un interviju rezultāti. Automātiska vēstuļu forma… Vairāk »

Atskaites un datu analīze

Datu analīzes mehānisms un datu atlases kritēriju dinamiska izvēle. Ērti lietojams atskaišu modulis ļauj izveidot daudzveidīgas atskaites, nodrošinot iespēju iegūt… Vairāk »

Darba aizsardzības

Ikgadējo veselības pārbaužu apgaitas lapas automātiska ģenerēšana, medicīnisko apskašu rezultāti (diagnoze, nozīmētās procedūras) un turpmāko medicīnisko apskašu termiņi. Pošu grāmatiņu… Vairāk »

Darbinieku kompetences un kvalifikācija

Darbinieku kompetenču uzskaite, sākot ar iegūto izglītību (beigšanas gads, iestāde, valsts, grāds) un beidzot ar informāciju par papildus kursiem, iegūto… Vairāk »

Darbinieku profesionālā snieguma novērtēšana

Atbalsta darbinieku snieguma izvērtēšanas procesu. Izvērtēšanas procesa ietvaros iespējams uzkrāt informāciju arī par darbiniekiem, kuriem nav pieejams dators. Papildus aprakstošai… Vairāk »

Darba laika uzskaite

Nostrādāto dienu/stundu skaits katram darbiniekam struktūrvienību šķērsgriezumā. Laika uzskaites tabulas ģenerēšana un elektroniska apstiprināšana. Laika uzskaišu tabulu pārvaldība elektroniskajā arhīvā.

Komandējumi

Informācija par komandējumu: laiks, vieta, saņēmēja organizācija (pasākums), grupas sastāvs, tēma u.c. Komandējumu izdevumu plānošana un atsekošana: viesnīca, transports, mobilā… Vairāk »