Iespējas un funkcionalitāte

Darba aizsardzības

  • Ikgadējo veselības pārbaužu apgaitas lapas automātiska ģenerēšana, medicīnisko apskašu rezultāti (diagnoze, nozīmētās procedūras) un turpmāko medicīnisko apskašu termiņi.
  • Pošu grāmatiņu uzturēšana un automātiski atgādinājumi par periodiskajām vakcīnām.
  • Informācija par veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem un īpašiem darba apstākļiem.
  • Darbinieku sūdzību reģistrēšana par darba vietas apstākļiem un darba drošības jautājumiem un šo problēmu novēršanas fakta fiksēšana.