Iespējas un funkcionalitāte

Darbinieku kompetences un kvalifikācija

  • Darbinieku kompetenču uzskaite, sākot ar iegūto izglītību (beigšanas gads, iestāde, valsts, grāds) un beidzot ar informāciju par papildus kursiem, iegūto profesionālo kvalifikāciju, iegūtajiem sertifikātiem, licencēm un valodu prasmēm.
  • Šo moduli var integrēt ar Profesionālā snieguma vērtēšanas moduli.
  • Informācija par plānotiem kursiem, lekcijām, to aprakstiem (kursu plāns, vadītājs, organizācija, vieta u.c.) un plānotajiem klausītājiem. Pēc kursu, lekciju noklausīšanās tiek fiksēts fakts par iegūto apliecību, sertifikātu vai prasmju līmeni.