Iespējas un funkcionalitāte

Darbinieku self-service (pašapkalpošanās)

  • Ērtas darbinieku pašapkalpošanās iespējas, to skaitā personiskās informācijas atjaunošana un pārskats.
  • Darbiniekiem ir iespēja pieteikt atvaļinājumus, veidot dažādus iesniegumus un pieprasījumus.
  • Vienlaicīgi tiek nodrošināta iespēja sekot līdzi pieprasījuma/iesnieguma statusam.