Iespējas un funkcionalitāte

Efektīva personāla pārvaldība

  • Darbinieku un struktūrvienību informācijas katalogs.
  • Atvaļinājumu un darba laika uzskaite.
  • Darbinieku snieguma novērtēšana.
  • Darbinieku medicīnisko apskašu kontrole.
  • Atbalsts personāla lietvedības procesos un citos ar personāla vadību saistītos uzdevumos.