Iespējas un funkcionalitāte

Maršruta lapu pārvaldība

  • Maršruta lapu – pilnvaru sagatavošana brauciena datu ievadei un uzglabāšana atskaitēm, kā arī juridiski korektu izdruku veidošanai.
  • Maršruta lapu veidošanas iespējas:
    • Norādot maršrutu manuāli;
    • Izmantojot automātisko režīmu, kurš nodrošina integrāciju ar GPS ierīcēm, kas ļauj kontrolēt autotransporta izmantošanu un tā pārvietošanos.