Iespējas un funkcionalitāte

Operatīva saimnieciskās darbības pārvaldība

  • Aktuālais autotransporta informācijas apkopojums.
  • Aktuāla sniegto pakalpojumu/produktu informācija.
  • Klientu informācijas, interešu un sniegto pakalpojumu uzturēšana.
  • Darbinieku noslodzes plānošana.
  • Automātiskie aktivitāšu atgādinājumi – palīgs tehniskajam un administratīvajam personālam.
  • Operatīva atskaišu un pārskatu veidošana.