Iespējas un funkcionalitāte

Transporta pārvaldības dokumenti

  • Līgumu pārvaldība: reģistrēšana, izpildes kontrole, pagarināšana. Iespēja izveidot līgumus un apakšlīgumus ar piegādātājiem un klientiem.
  • Iespēja līgumus jebkurā posmā anulēt.
  • Iespēja standarta dokumentiem izdrukas izveidot automātiski.
  • Dokumentu parakstīšanas tiesību nodrošināšana atbilstoši uzņēmuma struktūrai, elektroniskā paraksta nodrošināšana.
  • Izmaiņu vēstures fiksēšana un atsekošana.