Iespējas un funkcionalitāte

Vienota sistēma klientam, pakalpojuma sniedzējam, uzņēmuma vadībai

  • Informācijas pārvaldība, atbilstoši darbinieka lomai uzņēmumā, klienta saskarne pakalpojuma reģistrācijai un pārvaldībai.
  • Iespēja klientam interaktīvi sadarboties ar pakalpojuma sniedzēju.
  • Integrācija ar grāmatvedības sistēmām.
  • Iespēja nodot rēķina informāciju to tālākai apstrādei piesaistītiem piegādātājiem (rēķinu drukāšana, nogādāšana klientiem).