Tehnoloģijas

Sistēmas realizācijas tehnoloģiskā platforma ir IBM Notes/Domino. Domino servera operacionālā sistēma – MS Windows Serveris vai IBM sertificēts Linux distributīvs. IBM Notes programmatūra (serveris un klients) strādā MS Windows, Linux vai Apple vidē.Piedāvātais tehnoloģiskais risinājums atbalsta gan centralizētu, gan de-centralizētu risinājumu uzņēmumiem ar ģeogrāfiski izkaisītu struktūru.

ELDIS_grafiks_big

Būtiskākās iespējas, ko nodrošina tehnoloģiskā platforma

  • Lietojumprogrammu izstrādes vide orientēta uz dokumentu (no e-pasta līdz strukturētam dokumentam) informācijas apstrādi.
  • Daudzlietotāju datu bāze, kas izmanto klienta – servera tehnoloģiju.
  • Lietotāju autorizācija ar paaugstinātu drošības pakāpi.
  • Datu kriptēšana (ar RSA 128 bitu atslēgu), datu pārraide datortīklos vai citos datu kanālos (SSL protokols) un elektroniska dokumentu parakstīšana.
  • Programmatūras un datu kopēšanu un sinhronizācija (Replications) uz lokālo darba staciju.
  • Elektroniskā pasta sistēma, kalendāra plānotājs, resursu rezervēšanas sistēma u.c. Šie elementi ir savstarpēji integrēti un veido vienotu vidi.
  • Uzkrātās informācijas, ieskaitot jebkāda formāta failu, uzglabāšana, sistematizācija un arhivēšana.
  • Meklēšanas mehānismi vispusīgai datu atlasei, rezultātu kārtošanai un analīzei (tajā skaitā pievienotajos failos, kuri satur tekstuālu informāciju – doc, odt, pdf utt.).
  • IBM Notes uztur Unicode, kas nodrošina multivalodu režīmu datu ievadei vai lietotāja saskarnei, tai skaita arī Latvijas standartu cp-1257.
  • IBM Notes vidē izstrādātās sistēmas var izmantot internet vidē vai kā desktop risinājumu.